حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:ابتدا احكام را ياد بگيريد، سپس تجارت كنيد
پيامبر صلی الله علیه و آله: كودكان را دوست بداريد و به ايشان ترحم كنيد، و اگر به آنها وعده ‏اى داديد وفا نماييد، كه جز شما براى خود روزى آورى نمى‏ شناسند.
امیر المومنین علی علیه السلام: عطا کردن به نیازمند را به فردا مینداز چون نمیدانی فردا بر سر تو و او چه خواهد آمد و چه بسا موفق به انجام این کار نشوی!
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه‏ خداوند بر مردم شهرى خشم گيرد و نخواهد عذاب (ناگهانی) بر آنها نازل كند، نرخهايشان بالا مى‏ رود و عمرهايشان كوتاه مى ‏شود و بازرگانانشان سود نمى‏ كنند و ميوه‏ هايشان شاداب نمى‏ شود و
هرکه در این بزم مقرّب تر است، جام بلاء بیشترش می دهند.