رفتن به محتوای اصلی

قبول  شفاعت با توسل به حضرت زهرا و امام حسین علیهما السلام

پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: خدای متعال وقتی آدم را آفرید و از روح خود در او دمید و فرشتگان خود را در مقابل او به سجده آورد و آدم را در بهشت خود جای داد و حوا کنیز خود را به ازدواج با او درآورد، نگاه آدم به سمت عرش افتاد ودید پنج سطر نوشته شده است. عرض کرد: پروردگارا اینها چیست؟ خدای متعال فرمود:

اینها کسانی هستند که هرگاه خلق من آنها را شفیع درگاه من قرار دهند شفاعتشان را می پذیرم.

آدم عرض کرد: پروردگارا، به خاطر قدر و منزلت آنها نزد تو به من بفرما که نام آنها چیست؟ فرمود:

اما اول من محمودم و او محمد، دوم من عالی ام و این علی، سوم من فاطرم و این فاطمه، چهارم من محسنم و این حسن و پنجم من ذوالاحسانم و این حسین است. هرکدام حمد خدای متعال را به جا می آورند.

 

علل الشرایع: ج1 ص 135 ح 2. مدینة المعاجر: الباب الثالث، الحدیث 8.