جریان عاشورا و مصائب وارده بر اهل بیت رسول خدا و به طور خاص حضرت سید الشهداء با دو واژه و دو مفاهیم عجین گشته است.
2017/09/21
درآیه شریفه مباهله،امیرالمؤمنین علیه السلام به حکم خدای متعال،به عنوان نفس وجان پیامبراکرم صلی الله علیه وآله قلمدادشده است که براین مدعاادله ای ازروایات شیعه وهم اهل تسنن وجودداردوازآنجاکه وجودمبارک پیامبراکرم صلی الله علیه آله افضل مخلوقات عالم هستی اند
2017/09/15
در احاديث از سوي ائمه عليهم‌السلام اين اسامي در بيان اهميت روز غدير وارد شده است:1. يوم العهد المعهود 2. عيد الله الاكبر 3. يوم العبادة 4. يوم الميثاق المأخوذ...
2017/09/08
نام دهمین خورشید جهان تاب امامت «علی» و کنیه آن حضرت ابوالحسن بوده و برخی از القاب ایشان؛ نجیب، مرتضی، عالم، فقیه، ناصح و هادی است، و هر یک از این لقبها اشارتی به خصوصیات و ویژگیهای آن امام همام دارد.
2017/09/05
شب قدر شبی است که خداوند ارزش و قدرش را معادل یکهزار ماه قرار داده و در طول این ساعتهای نورانی، فرشتگان و روح را به خلیفه خدا در آن زمان نازل نموده و برکات این شب را از رحمت و مغفرتش را بر بندگان ارزانی می دارد.
2017/06/13