در احاديث از سوي ائمه عليهم‌السلام اين اسامي در بيان اهميت روز غدير وارد شده است:1. يوم العهد المعهود 2. عيد الله الاكبر 3. يوم العبادة 4. يوم الميثاق المأخوذ...
2017/09/08
نام دهمین خورشید جهان تاب امامت «علی» و کنیه آن حضرت ابوالحسن بوده و برخی از القاب ایشان؛ نجیب، مرتضی، عالم، فقیه، ناصح و هادی است، و هر یک از این لقبها اشارتی به خصوصیات و ویژگیهای آن امام همام دارد.
2017/09/05
شب قدر شبی است که خداوند ارزش و قدرش را معادل یکهزار ماه قرار داده و در طول این ساعتهای نورانی، فرشتگان و روح را به خلیفه خدا در آن زمان نازل نموده و برکات این شب را از رحمت و مغفرتش را بر بندگان ارزانی می دارد.
2017/06/13
خداوند متعال در قرآن زنان پیامبر را فحشاء منع و نهی نموده است و بر این اساس برای این عده به عنوان «همسر پیامبر بودن» استثنایی قائل نشده است. از این رو هر یک از زنان پیامبر اگر از حدود خود تجاوز کنند به فحشاء مبتلا شده و مورد غضب حق متعال قرار می گیرند.
2017/06/11
بعثت رسول خدا یکی از بزرگترین نعمت های بود که برای نجات بشریت بوقوع پیوست.درابتدا بسیار با آن حضرت به مخالفت برخواستند. و عده ای اندک بااستقبال از دعوت پیامبرافتخارمقام سبقت گیرندگان به اسلام را کسب نمودند که یکی ازآن نیک اندیشان حضرت خدیجه بود
2017/06/06