در منابع شیعه و سنی، روایات بسیاری بر جواز گریستن بر میّت دلالت می کند. در این میان، عمربن خطاب روایتی نقل کرده که "إن الميت يعذب ببعض ببكاء أهله عليه؛میت در قبر به سبب گریستن اهلش بر او عذاب می شود"
2016/10/25
یکی دیگر از موارد و حقوقی که حضرت بیان میدارند حق شکم است حَقُّ بَطْنِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِلْحَرَامِ وَ لَا تَزِيدَ عَلَى الشِّبَعِ[1] دراین عبارت حضرت سجاد علیه السلام به دو نکته کلی اشاره میفرمایند:
2016/10/23
و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده، نكشيد، جز بحق! و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است
2016/10/21
به چه سخنی گوش ندهیم؟؟ به چه سخنی گوش بدهیم؟؟حضرت سجاد علیه السلام حق گوش را اینگونه تقسیم کرده اند : 1-جلوگیری از شنیدن غیبت 2-جلوگیری از شنیدن مواردی که شنیدن آنها جایز نیست ممکن است این سوال در ذهن مخاطب ایجاد شود که مگر شنیدن غیبت جزومواردحرام نیست
2016/10/19
آیا امام حسین (ع) قبل از دادن اذن میدان به فرزند برادر این جملات را به او خطاب کردند:اي فرزند برادر: این وصیت از جانب پدرت براي تو بود ولی در نزد من هم وصیت دیگري از برادرم درباره ي تو هست که حتما باید آن را انجام دهم
2016/10/08