و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده، نكشيد، جز بحق! و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است
2016/10/21
به چه سخنی گوش ندهیم؟؟ به چه سخنی گوش بدهیم؟؟حضرت سجاد علیه السلام حق گوش را اینگونه تقسیم کرده اند : 1-جلوگیری از شنیدن غیبت 2-جلوگیری از شنیدن مواردی که شنیدن آنها جایز نیست ممکن است این سوال در ذهن مخاطب ایجاد شود که مگر شنیدن غیبت جزومواردحرام نیست
2016/10/19
آیا امام حسین (ع) قبل از دادن اذن میدان به فرزند برادر این جملات را به او خطاب کردند:اي فرزند برادر: این وصیت از جانب پدرت براي تو بود ولی در نزد من هم وصیت دیگري از برادرم درباره ي تو هست که حتما باید آن را انجام دهم
2016/10/08
از میان حقوقی که برای اعضاء و جوارح بدن بر شمرده اند ، حقوق چشم دارای اهمیت بیشتری میباشد. چشم یکی از نعمتهای بزرگ خداوندی به انسان است .همین نعمت اگر در مسیر صحیح مدیریت و کنترل نشود میتواند انسان را نزد خداوند متعال از حیوانی پست تر کند.
2016/10/03
مردم را به عظمت عاشورا آشنا کنید. سید الشهدا علیه السلام را آنچنان که در بیان رسول خدا هست، به مردم معرفی کنید، تا یک عده عوام نگویند: اینها افراط در عزاداری است. آنچه مردم در عزاداری برای او انجام بدهند، همه تفریط است. این عزا افراط ندارد.
2016/10/02