پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: خدای متعال وقتی آدم را آفرید و از روح خود در او دمید و فرشتگان خود را در مقابل او به سجده آورد و آدم را در بهشت خود جای داد و حوا کنیز خود را به ازدواج با او درآورد، نگاه آدم به سمت عرش افتاد و
2016/09/22
سید حمیری یکی از مدافعان حریم اهل بیت علیهم السلام می باشد. او شاعری است که در زمان امام صادق علیه السلام می زیست و همه اشعارش پیرامون مدح اهل بیت و ذمّ دشمنان اهل بیت بوده است و از سوی امام صادق علیه السلام لقب سیّد شعرا را گرفته بود.
2016/09/20
آیا رخدادی بزرگتر از این واقعه، در لابلای اوراق تاریخ رقم نخورده است که چنین اهتمامی بر بزرگداشت آن داده می شود؟ چرا در مکتب امامیه این روز به عنوان عید برترمعرفی شده و برای چنین روزی اعمال ویژه ای را بیان نموده اند؟
2016/09/19
میتوان اینگونه بیان کرد که حضرت در این بیان به دو وظیفه فردی و اجتماعی شاگرد در قبال استاد اشاره داشته اند: 1-وظیفه فردی شاگرد در قبال استاد که: الف) نسبت به جایگاه استاد که شاگرد موظف است جایگاه استاد را محترم شمرده و به مقام و منزلت ایشان همواره
2016/09/19
در مقاله پشین آیه 148 از سوره مبارکه بقره به عنوان دومین آیه از آیات مرتبط با مهدویت مطرح گردیده وسه روایت در مقاله قبلی نگارش یافت اینک دیدم با توجه به اهمیت موضوع تعداد دیگر از این روایات در این مقاله به نگارش در آیند
2016/09/15