در 13 محرم الحرام زنان قبیله بنی اسد طبق یک رسم تاریخی چندصد ساله وارد حرم امام حسین (علیه السلام ) شده و به عزاداری می پردازند .
درآیه شریفه مباهله،امیرالمؤمنین علیه السلام به حکم خدای متعال،به عنوان نفس وجان پیامبراکرم صلی الله علیه وآله قلمدادشده است که براین مدعاادله ای ازروایات شیعه وهم اهل تسنن وجودداردوازآنجاکه وجودمبارک پیامبراکرم صلی الله علیه آله افضل مخلوقات عالم هستی اند
نام دهمین خورشید جهان تاب امامت «علی» و کنیه آن حضرت ابوالحسن بوده و برخی از القاب ایشان؛ نجیب، مرتضی، عالم، فقیه، ناصح و هادی است، و هر یک از این لقبها اشارتی به خصوصیات و ویژگیهای آن امام همام دارد.
بعثت رسول خدا یکی از بزرگترین نعمت های بود که برای نجات بشریت بوقوع پیوست.درابتدا بسیار با آن حضرت به مخالفت برخواستند. و عده ای اندک بااستقبال از دعوت پیامبرافتخارمقام سبقت گیرندگان به اسلام را کسب نمودند که یکی ازآن نیک اندیشان حضرت خدیجه بود
تنها ازدواجى كه در جوانى پيامبر انجام پذيرفت ازدواج با خديجه بود و تا او زنده بود پيامبر با زن ديگرى ازدواج نكرد. پرثمرترین ازدواج پیامبر، ازدواج با خدیجه بود، زیرا نسل آن حضرت از طریق فاطمه دختر خدیجه باقی ماند.