حضرت معصومه (س) از جمله بانوان والا مقام جهان تشيع محسوب می شود، از کودکی تا جوانی را تحت تربیت پدر بزرگوارش و برادر مکرّمش حضرت رضا(ع) بود. آن بانوی کریمه پس از گذشت یکسال از دوری امام رضا (ع)، به شوق دیدار برادر رهسپار خراسان شد ولی در میانه راه