رفتن به محتوای اصلی
حسین علیه السلام ، آب، خاک - قسمت اول
جریان عاشورا و مصائب وارده بر اهل بیت رسول خدا و به طور خاص حضرت سید الشهداء با دو واژه و دو مفاهیم عجین گشته است. این وابستگی به حدی است که بین حسین و مفهوم این دو واژه نوعی تلازم بیّن و آشکار به وجود آمده به گونه ایی که حتی در ذهن نیز از هم انفکاک پذیر نیستند.
Subscribe to حسین - خاک - عاشورا - تربت - شهید