جریان گریه کردن حضرت ام البنین در منابع روایی و تاریخی

در مجالس عزاداری نقل می شود که جناب ام البنین علیها السلام هر روز به بقیع رفته و صورت چهار قبر درست کرده و در برابر آنها گریه می کرد. این داستان در چه مقاتلی ذکر گردیده است؟
پاسخ کارشناس : 

جریان گریه کردن حضرت ام البنین در منابع روایی و تاریخی

1 - ابوالفرج اصفهانی نقل می‌کند:

«وکانت ام البنين ام هؤلاء الاربعة الاخوة القتلی تخرج الی البقيع فتندب بنيها اشجی ندبة و احرقها فيجتمع الناس اليها يسمعون منها فکان مروان يجی فيمن يجيئ لذلک فلا يزال يسمع ندبتها ويبکی...»

ام البنین مادر این چهار برادر شهید، دائما به بقیع می‌آمد و چنان با ناله جانسوز ندبه و گریه می‌کرد که مردم جمع می‌شدند ومروان می‌آمد وتا زمانیکه صدای او را می‌شنید گریه می‌کرد. [1]

درباره ابوالفرج اصفهانی برخی قائلند که او شیعه است و برخی مانند شیخ طوسی در کتاب فهرست قائلند که او زیدی مذهب است اما همگی متفقند که او عالم بزرگی است و دارای کتابهای مختلفی مانند «التنزیل فی امیرالمؤمنین» و «کلام فاطمة فی فدک» و... می‌باشد و این خود مدح شخص محسوب می‌شود.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید:

«قال الشيخ الحر فی تذکرة المتبحرين: ابوالفرج ...من اعيان الادباء و کان عالما روی عن کثير من العلما وکان شيعيا[2]»

2 - ابو مخنف نقل می‌کند:

قد کانت تخرج الی البقيع کل يوم ترثيه ام البنين هرروز به بقيع می‌رفت وگريه می‌کرد.[3]

3. مرحوم علامه مجلسی نیز همین جریان را از جابراز امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که ام البنین به بقیع آمده و از گریه او مروان به گریه در می‌آمد.[4]

4. «کانت ام جعفر الکلابيه تندب الحسين وتبکيه وقد کف بصرها فکان مروان وال المدينة يجيئ منکرا باليل حتی يقف فيسمع بکائها و ندبها» ام البنین برامام حسین ندبه و گریه می‌کرد و مروان حاکم مدینه بصورت ناشناس در شب می‌آمد و می‌ایستاد و گریه و ناله ام البنین را می‌شنید.[5] [6]

5 - مانند این عبارت در کتاب امالی شجری نیز نقل شده است.[7]

6 - مرحوم شیخ عباس قمی می‌نویسد: ام البنین مادر جناب عباس در ماتم او و برادران اعیانی او بیرون مدینه در بقیع می‌شد و در ماتم ایشان چنان ندبه و گریه می‌کرد که هر که از آنجا می‌گذشت گریان می‌گشت؛ گریستن دوستان عجیب نیست، مروان بن حکم که بزرگترین دشمن خاندان نبوت بود، چون بر ام‌البنین عبور می‌کرد از اثر گریه او گریه می‌کرد.[8]

«کانت تخرج الی البقيع کل يوم وتحمل عبيدالله بن العباس معها فيجتمع اهل المدينه لسماع رثائها و فيهم مروان بن الحکم ... »

7 - هرروز ام البنین با پسر حضرت عباس به بقیع می‌آمد وگریه می‌کرد [9]

8 - مرحوم علامه بحرانی نیز همین جریان رادر کتاب شریف العوالم نقل می‌کنند. [10]

9 - تاریخ النیاحه نقل می‌کند:

«کانت ام البنين بعد قتلهم تخرج کل يوم الی البقيع فی المدينه وتحمل معها عبيد الله ابن ولدها العباس فتندب اولادها الاربعة».[11]

10. در کتاب «ریاحین الشریعه» و همچنین سید محسن امین در لواعج الاشجان نقل کرده‌اند:

«ام البنين ... تخرج الی البقيع فتندبهم»[12]

 

 


[1] . مقاتل الطالبیین، ص90.

[2] . معجم رجال الحدیث، ج11، ص376.

[3] . مقتل ابی مخنف للطبری، ص134.

[4] . بحارالانوار، ج45، ص40.

[5] . دانشنامه امام حسین×، ج9، ص425 ؛ دانشنامه امیر المؤمنین×، فصل سوم، ص100.

[6] . دانشنامه امام حسین علیه السلام کاری است از دارالحدیث که محققین وپژوهشگران مهمی این اثر راجمع آوری وتحقیق کرده‌اند .

[7] . امالی شجری، ج1، ص175.

[8] . ر. ک: منتهی الآمال ومفاتیح الجنان.

[9] . ادب الطف، ج1، ص71.

[10] . العوالم، ج17، ص283.

[11] . تاریخ النیاحة علی الامام الشهید، ص83.

[12] . ریا حین الشریعة، ج3، ص294 ؛ لواعج الاشجان، ص181.

 

افزودن دیدگاه

مطالب مرتبط با این نوشته

موردی یافت نشد.