ابو صلت هروى روايت كرده است: به حضرت رضا عليه السّلام عرض كردم علامت قائم شما در وقتى كه ظهور ميكند چيست؟ فرمود: علامت وى اينست كه از لحاظ سن پير ولى در انظار مردم جوان است به طورى كه بيننده او را چهل ساله يا كمتر مى ‏داند. و يكى از علائم او اينست كه
هر كس تمام ائمه طاهرين را تصديق كند ولى منكر وجود مهدى موعود باشد مثل اين است كه اعتقاد به تمام پيغمبران داشته باشد ولى منكر نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله شود. عرض شد يا ابن رسول اللَّه! مهدى كيست،
از امام صادق عليه السّلام پرسيدم از ابليس و گفته او «پروردگارا مهلتم بده تا روزى كه مبعوث شوند، گفت تو از مهلت يافته‏ هائى، تا روز وقت معلوم» اين روز كدام روز است؟ از امام صادق عليه السّلام پرسيدم از ابليس و گفته او