اى دختر و خواهر ولايت...    آيينه ی مادر ولايت  ...     بر ارض و سما مليكه در قم ... آرام دل امام هفتم         
بیا که سوختم از انتظار دیدارت...طبیب من!بنشین نزد باب بیمارت...تو دلخوشی من و« سُرّ مَن رَأیِ » منی ... بیا که شاد شوم از نگاه رخسارت
دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید...به شرار دل و اشک بصرم گریه کنید...من جوان بودم و در سن شبابم کشتند...بر دل سوخته و چشم ترم گریه کنید...
بهشت چیست جمال تو یا رسول الله ... درود بر تو و آل تو یا رسول الله ... الا که نخله ی طور آفرید در سینا... تجلیّات جمال تو یا رسول الله