همين نصرت خدا بر تو بس كه مى‏ بينى دشمن تو براى ضربه زدن به تو به نافرمانى خدا روى آورده است.
مردى از اهالى كوفه در ضمن نامه‏ اى بحضرت حسين (ع) نوشت: مولاى من بفرمائيد خير دنيا و آخرت چيست؟
هنگامى كه حسين بن على عليهما السّلام متولّد شدند حق تعالى به جبرئيل امر فرمود كه در ضمن هزار فرشته ديگر به زمين فرود آيد و از طرف خدا و خودش به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم تهنيت بگويد...
کسی که در روز عاشورا به دنبال حوایج و خواسته هایش نرود خداوند نیاز دنیا و آخرت او را برآورده می کند.
كسى كه يادى از حضرت حسين بن على عليهما السّلام نزدش بشود و از چشمش به مقدار بال مگس اشك خارج شود