ابو عبد اللَّه بغدادى از شخصى نقل كرد كه گفت مهمانى براى حضرت رضا عليه السّلام آمد آن جناب با او نشسته بود و صحبت ميكردند شب بود چراغ كم نور شد مهمان دست دراز كرد تا درستش كند ولى حضرت رضا عليه السّلام مانع شد و خود مشغول اصلاح چراغ گرديدتا درست شد آنگاه
از حضرت رضا عليه السّلام شنيدم ميفرمود: بخدا قسم هيچ يك از ما ائمّه نيست مگر آنكه بقتل ميرسد و شهيد ميگردد، از او سؤال شد: چه كسى شما را به قتل مي رساند اى فرزند رسول خدا؟...
از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود : هنگامی که فردی از برادران شما از زیارت ما یا زیارت قبور ما باز میگردد به استقبال او روید و بر او سلام دهید و به وی بخاطر آنچه خداوند عطا فرموده است بگویید گوارایت باد ...
از امام حسن عسگری علیه السلام نقل شده که فرمودند: علامات مؤمن پنج چیز است؛
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند : اين حسن پسر من، از من، نور چشم من، روشنى قلب من، ميوه دل من، بزرگ جوانان، اهل بهشت، حجت خدا است براى امت، امر او امر من، قول وى قول من ميباشد...