امام رضا علیه السلام :وقتی ماه محرم میرسید پدرم خندان دیده نمیشد
ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: كسى كه در يكى از شبهاى ماه مبارك رمضان، مؤمنى را اطعام كند، خداوند براى اين عمل او پاداش آزاد كردن سى بنده مؤمن را در نامه اعمال او ثبت مى‏كند
هشام ابن عبد الملك از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام سؤال كرد كه: مرا خبر ده شبى كه علىّ بن أبي طالب عليه السّلام در آن شب كشته شد، مردمى كه در غير شهر كوفه بودند به چه علامت دانستند كه آن حضرت كشته شده است؟
بو سعيد نقل ميكند به امام حسن عليه السّلام گفتم: براى چه با معاويه مصالحه كردى، در صورتى كه ميدانستى حق مال تو بود، نه مال او، و ميدانستى كه معاويه گمراه و ستمكار است!؟ در جوابم فرمود: اى ابو سعيد! آيا من بعد از پدرم حجت و امام بر خلق نيستم!؟
رسول خدا صلی الله علیه و آله : هر كس براى حسنم گريه كند چشمش در آن روزى كه همه چشمها كور ميشوند كور نخواهد شد و كسى كه براى او محزون گردد قلبش در آن روزى كه همه قلب‏ها محزون ميشوند محزون نخواهد شد.