بدان كه بعد از ثبوت عصمت و جلالت ائمّه هدى عليهم السّلام بايد كه آنچه از ايشان واقع شود، مؤمنان تسليم و انقياد نمايند و در مقام شبهه و اعتراض در نيايند، زيرا كه آنچه ايشان مى ‏كنند از جانب خداوند عالميان است،
حضرت صادق عليه السّلام فرمود: چهار گروه هستند كه دعایشان باز نمیگردد تا آنكه درهاى آسمان براى آنها باز شود و به عرش رسند: دعاى پدر براى فرزندش، نفرین مظلوم بر ظالم ، دعاى عمره‏ كننده تا به وطن باز گردد، دعاى روزه ‏دار تا وقتى افطار كند.
امام صادق علیه السلام فرمودند: اسلام بر پنج ستون بنا شده است: نماز و زكات و روزه و حج و ولايت امير المومنین و امامان از فرزندانش علیهم السلام.
شخصى به نام سعد، از امام باقر عليه السّلام روايت نموده و گفت: هشت تن در محضر آن بزرگوار بوديم و درباره «رمضان» صحبت مى‏كرديم، حضرت فرمود: نگوئيد «اين رمضان» و نگوئيد رمضان رفت، و رمضان آمد! زيرا «رمضان» نامى از نامهاى خداوند عزّ و جلّ مى‏باشد.
جابر روايت كرده است كه: امام باقر عليه السّلام به من فرمود: اى جابر! هر كس ماه رمضان را دريابد و روزهاى آن را روزه بگيرد و پاسى از شبهاى اين ماه را به دعا بپردازد، و دامن و زبان خود را از آلودگى به حرام نگهدارد، و چشمش را از هر چه حرام الهى است بپوشاند،