صداقت و دوستى نباشد جز با شرائطش...
قال ابو الحسن الرضا (علیه السلام): مَنْ زَارَنِي عَلَى بُعْدِ دَارِي ...
برای ما هم حرمی است که آن شهر قم می باشد...
مجالس عزا باید در مملکت، در صادقیه رسمی بشود. باید روز شهادت امام ششم را عاشورای دوم کنید