امشب خبر ز عالم بالا رسیده است .... زیباترین ستاره ی دنیا رسیده است... امشب حکیمه باش و ببین پور عسکری... با هیبت و شمایل طاها رسیده است ...
حریم قدس مرا جبرییل، دربان است...مزار کوچک من قبلۀ بزرگان است...اگرچه ابر سیاهی‌ست بر مه رویم...ز اشک دیده مزارم ستاره‌باران است...