رفتن به محتوای اصلی

شعرنوشت

بت پرستان شعله بر بابُ اللَّهِ اکبر زدند

بت پرستان شعله بر بابُ اللَّهِ اکبر زدند
هیزم آوردند و بیت وحی را آذر زدند

اى دختر و خواهر ولايت

      
      اى دختر و خواهر ولايت 
      آيينه ی مادر ولايت 
       

انگور سرخى سبز کرده دست و پایت را

انگور سرخى سبز کرده دست و پایت را
تغییر داده حالت حال و هوایت را
       

کوتاه کن کلام ... بماند بقیه اش

کوتاه کن کلام ... بماند بقیه اش

مرده است احترام ... بماند بقیه اش

 

دوباره روضه ی آخر خدا به خیر کند

دوباره روضه ی آخر خدا به خیر کند 
دوباره داغ برادر خدا به خیر کند 

Subscribe to شعرنوشت