رفتن به محتوای اصلی

شعرنوشت

گره گشای همه ما سوی هستی تو...

تجلّی هم

ماه ربیع کرده تجلاّ مبارک است

ماه ربیع کرده تجلاّ مبارک است

ای قبله هفتم،ای امام هشتم
ای واسطه ی فیض خدا بر مردم ای قبله ی هفتم، ای امام هشتم از جانب خواهرت سلام آوردند این هشت رباعی که رسیدند از قم ***
حریم قدس مرا جبرییل، دربان است...

حریم قدس مرا جبرییل، دربان است

دیگر دلم به سیر چمن وا نمی‌شود...

دیگر دلم به سیر چمن وا نمی‌شود

Subscribe to شعرنوشت