با احتیاط لاله ي ما را پیاده کن ... عباس جان، سه ساله ي ما را پیاده کن ... با احتیاط بار حرم را زمین گذار... زانو بزن وقار حرم را زمین گذار...
اینجا که آمدیم غم و غصه پا گرفت...دلشوره ای عجیب وجود مرا گرفت ... حس غم جدایی این دشت لاله خیز... بال و پرم جدا و دلم را جدا گرفت...
وضو بگيرم و در حال روزه با تكبير ...كنم مباهله با دشمنان حي غدير ...زبان حق شوم و آيه مباهله را ...به شأن فاطمه و شوهرش كنم تفسير
امشب از جام ولایت سر خوشم... از دل و جان باده را سر می کشم ...میکده دارد هوای دیگری ... در طرب آورده می را ساغری...