اینجا که آمدیم غم و غصه پا گرفت...دلشوره ای عجیب وجود مرا گرفت ... حس غم جدایی این دشت لاله خیز... بال و پرم جدا و دلم را جدا گرفت...
وضو بگيرم و در حال روزه با تكبير ...كنم مباهله با دشمنان حي غدير ...زبان حق شوم و آيه مباهله را ...به شأن فاطمه و شوهرش كنم تفسير
امشب از جام ولایت سر خوشم... از دل و جان باده را سر می کشم ...میکده دارد هوای دیگری ... در طرب آورده می را ساغری...
گر چـه امشب پـیـکـرم می سوزد از زهـر جفا...