امشب خبر ز عالم بالا رسیده است .... زیباترین ستاره ی دنیا رسیده است... امشب حکیمه باش و ببین پور عسکری... با هیبت و شمایل طاها رسیده است ...
مدینه! امامت کجا می رود؟...سفر کرده سوی خدا می رود...دل شب، غریبانه تنها حسین...نهان از همه چشم ها می رود
بهشت چیست جمال تو یا رسول الله ... درود بر تو و آل تو یا رسول الله ... الا که نخله ی طور آفرید در سینا... تجلیّات جمال تو یا رسول الله
بیا که سوختم از انتظار دیدارت...طبیب من!بنشین نزد باب بیمارت...تو دلخوشی من و« سُرّ مَن رَأیِ » منی ... بیا که شاد شوم از نگاه رخسارت
دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید...به شرار دل و اشک بصرم گریه کنید...من جوان بودم و در سن شبابم کشتند...بر دل سوخته و چشم ترم گریه کنید...