امامی که در مهربانی به نام است بیا در حریم رضا بار عام است
در انتظار آمدنت پیر گشته ایم این جمعه هم گذشت،بیا أیهاالعزیز همراه کاروان که به مقتل رسیده اند ما را ببر به کرب و بلا أیهاالعزیز
گره گشای همه انبیا تو بودی و گره گشای همه مشکلات هستی تو
ماه ربیع کرده تجلاّ مبارک است ماه سرور اهل تولاّ مبارک است جشن وصال حیدر و زهرا مبارک است این جشن ازدواج به مولا مبارک است
ای نور که تابیده شدی بر ظلمات... ای مَقدم تو مایه ی خِیر و برکات ... در ارض و سماوات همه می گویند: بر نورِ دلِ موسی جعفر صلوات