عمه بیا کمک کن و رأسش به من بده عمه بیا نگر تو دمی میهمانیم ای عمه جان هنوز به بابا نگفته ام در وقت راه رفتن من می کشانیم
کاروان امام عاشورا
بنال ای دل که دیگر ماتم آمد
شميم عاطفه در کوچه ها رها شده است دوباره هر شبِ من رنگ کربلا شده است
سلام باد به مسلم كه روح غيرت داشت شكوه هاشمي و دانش و فضيلت داشت سلام باد به مردي كه بر امام حسين به قدرِ وسعتِ صد كهكشان ، ارادت داشت