درآیه شریفه مباهله،امیرالمؤمنین علیه السلام به حکم خدای متعال،به عنوان نفس وجان پیامبراکرم صلی الله علیه وآله قلمدادشده است که براین مدعاادله ای ازروایات شیعه وهم اهل تسنن وجودداردوازآنجاکه وجودمبارک پیامبراکرم صلی الله علیه آله افضل مخلوقات عالم هستی اند
در احاديث از سوي ائمه عليهم‌السلام اين اسامي در بيان اهميت روز غدير وارد شده است:1. يوم العهد المعهود 2. عيد الله الاكبر 3. يوم العبادة 4. يوم الميثاق المأخوذ...
خداوند متعال در قرآن زنان پیامبر را فحشاء منع و نهی نموده است و بر این اساس برای این عده به عنوان «همسر پیامبر بودن» استثنایی قائل نشده است. از این رو هر یک از زنان پیامبر اگر از حدود خود تجاوز کنند به فحشاء مبتلا شده و مورد غضب حق متعال قرار می گیرند.
رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی قیامت شد برای فاطمه گنبدی از نور برپا می شود و حسین علیه السلام می آید در حالی که سر مقدس خود را در دست دارد. تا نگاه آن حضرت به فرزند می افتد ناله ای از دل سر می دهد که بین جمعیت قیامت فرشته مقربی و
پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: خدای متعال وقتی آدم را آفرید و از روح خود در او دمید و فرشتگان خود را در مقابل او به سجده آورد و آدم را در بهشت خود جای داد و حوا کنیز خود را به ازدواج با او درآورد، نگاه آدم به سمت عرش افتاد و