رفتن به محتوای اصلی
بحر طویل 7

چه شمشیر زنی؛

بحر طویل 5

یوسف چاه های تنهایی

یوسف چاه های تنهایی

آه! چه درد غریبی است...

شب و سکوت و تنهایی...

ای مادر آیینه و لبخند...

نام بلند و باشکوهت از از

دریاب این دل را

می گویند زن های عر

گریه نکن...

و خیمه خورشید سوخت...
و خیمه خورشید سوخت...
Subscribe to نوای دل