عنوان مناسبت روز
شهادت مختار رحمه الله چهاردهم
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و فرستادن مسلم بن عقیل به سوی کوفه وازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله با زینب بنت خزیمه وشهادت شهید ثانی پانزدهم
ورود محمد بن ابی بکر به مصر شانزدهم
اولین معراج پیامبر صلی الله علیه و آله وجنگ بدروقتل عایشه و دستور امام زمان علیه السلام به حسن بن مثله برای احداث جمکران هفدهم
ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام نوزدهم
فتح مکه بیستم
شهادت امیرالمومنین علیه السلام ووفات حضرت موسی بن عمران و وفات یوشع بن نون و وفات شمعون الصفا وبیعت مسلمین با امام حسن علیه السلام و وفات شیخ حر عاملی وقصاص ابن ملجم ملعون بیست ویکم
نزول دفعی قرآن بر قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بیست و سوم
مرگ ابولهب بیست و چهارم
وفات علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بیست و شش
بدعت گذاری نماز تراویح توسط عمر و دعا و نماز استسقای پیامبر صلی الله علیه و آله تتمه ماه
رحلت حضرت ابوذر و وفات زراره تتمه ماه
مرگ مروان و واقعه حره و وفات على بن جعفر (عليه السلام ) بیست و هفتم
شهادت ميثم تمار بیست و دوم
عيد غدير و قتل عثمان و آغاز حکومت امير المؤ منين (عليه السلام ) هجدهم
ولادت امام هادى (عليه السلام ) پانزدهم
بخشيدن فدك به حضرت زهرا (عليها السلام ) . چهاردهم
شق القمر سیزدهم
روز نوشتن دعاى صباح یازدهم
عيد قربان و شهادت عبد الله محض و جمعى از آل حسن (عليهم السلام ) و نماز عيد امام رضا (عليه السلام ) در خراسان دهم