پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:شیعیان علی علیه السلام کسانی هستند که خداوند نعمت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را به آنها داده و بر ایشان غضب نمی کند و ایشان را گمراه نمی سازد.
یکی از دلباختگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ثوبان می باشد. وی سخت ایشان را دوست می داشت و برای دیدن او بی قرار بود. روزی به محضر حضرت آمده در حالی که رنگش پریده و جسمش کاهیده بود. حضرت به او فرمودند:
بعد از آن که از خداوند درخواست راه راست و درست را نمودیم منظور خود را در راه کسانی همچون پیامبران و امامان و شایستگان می دانیم که به آنان نعمت داده شده است، و هر کس در نعمت های الهی غوطه ور شد دیگر نه مورد غضب اوست و نه گمراه و در ادامه می خواهیم که
چیزهایی از تو دیدم که فکر مرا مشغول نمود. حال آن را از تو می پرسم تا آنچه قلبم را مشغول کرده از بین برود. گفتم: دیدم که گذارت به نانوا افتاده و دو عدد نان از او دزدیدی ، پس به میوه فروش برخورد کرده و دو انار از او هم دزدیدی؟!
یکی از نکاتی که امام جعفر صادق علیه السلام به ما آموختند این است که کسی که به راه راست وارد شد خود محور و خود رأی نیست بلکه باید در این راه از راه بلد پیروی کند و الا هلاکت او قطعی است.