رفتن به محتوای اصلی

بسم الله الرحمن الرحیم

جانشینان پیامبر چند نفرند؟

روایات زیادی در کتب شیعه و اهل تسنن وجود دارد به گونه ای که همگی آنها به صورت مشترک، حاکی از آنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: این دین همواره تا روز قیامت توسط دوازده نفر به عنوان جانشینان من، یاری خواهد شد که همگی آنان از قریش هستند.[1]

آنچه که از این روایات بدست می آید عبارتست از :

1.  جانشینان پیامبر اکرم دوازده نفرند نه کمتر و نه بیشتر که بلافاصله پس از پیامبر اکرم جانشین آن حضرت می باشند.

2.  این جانشینان پس از پیامبر اکرم تا روز قیامت رهبر امت هستند.

3.  همه این دوازده نفر از قریش می باشند.

4.  اینان خلفای همه امت هستند و اختصاص به مکان و شرائط خاصی ندارند.

5.  قوام و عزت دین به آنان وابسته است.

باتوجه به ملاک هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای مسلمانان بیان داشته اند، سوال این است که آیا خلفای اهل تسنن چنین ویژگی هایی را دارا هستند؟! آیا همگی آنان از قریشند؟! آیا آنان موجب عزت اسلام بوده اند؟! و آیا تعداد خلفای اهل تسنن از زمان رحلت پیامبر اکرم تا روز قیامت دقیقا دوازده نفر است یا بیشتر؟

اگر عینک تعصب را کنار گذاریم، درمی یابیم که این روایات به هیچ وجه بر خلفای مورد ادعای اهل تسنن قابل تطبیق نیست بلکه تنها حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام را ثابت می کند.

والسلام

 


[1] . صحیح بخاری، باب الامراء من  قریش، ج8 ،ص127 ؛ صحیح مسلم، کتاب اماره، باب 1؛ مسنداحمد، ج5، ص87، فتح الباری، ج13 ،ص185. مسلم 8، حدیث، احمدبن حنبل 36 حدیث،ترمذی ازدوطریق،ابوداوودو سجستانی هم ازدوطریق وسائر علما مانند حاکم نیشابوری، ابن حبان سیوطی بیهقی ابن کثیرو... هم این روایات را نقل کرده اند.