رفتن به محتوای اصلی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چرا دانشمندان سنی از لعن کردن یزید خودداری می کنند؟؟

همیشه تعصب و جانبداری بدون دلیل، کار را برای روشن بینی و یافتن راه حق و تمییز آن از باطل دشوار می سازد . حقیقت جویان کسانی هستند که بر طبق ملاک های نقلی و عقلی مسلّم مسیر صحیح را انتخاب کنند و تا انتها در آن استوار باقی بمانند .

یکی از مباحثی که در دوران متأخّر توسط وهابیت پر دامنه گردیده، بحث لعن و بیزاری جستن از قاتلین کربلا و در رأس آنان یزید بن معاویه است .

دانشمندان اهل تسنن برخوردی تناقض گویانه داشته و در این زمینه سیاستی متفاوت از همدیگر را پیش رو گرفته اند. عدهّ ای ملعون بودن یزید را پذیرفته[1] اما برخی دیگر و اکنون در رأس آنان وهابیت، آن را انکار می کنند و آن را برنمی تابند و گاهی اصل جنایات او را نیز انکار می کنند.[2]

تاریخ گواه است که یزید چه جنایاتی را مرتکب گردید . ذهبی که از متعصبین دانشمندان سنّی و شاگرد مرجع علمی  وهابیت یعنی ابن تیمیه است می گوید «یزید ناصبی سنگدل شراب می نوشید، دولت خود را با قتل حسین بن علی آغاز نمود و با واقعه حرّه به پایان رسانید، مردم از او نفرت داشتند»[3] اما همو با این که اقرار دارد، یزید قاتل سرور جوانان بهشت است، از لعن یزید پرهیز می کند و می گوید«یزید ممن لا نسبه و لا نحبه یزید کسی است که ما نه او را سبّ کرده و نه او را دوست داریم»[4] اما کاملا روشن است که با توجه به وجود معیار حق و باطل، چنین رویکرد و سیاستی از سوی دانشمندان اهل تسنن برای توجیه کار بزرگانشان بیان گردیده است.

همچنین تفتازانی از متکلّمین بزرگ اهل تسنن در جایی می گوید" یزید باید لعن شود، زیرا امر به قتل حسین علیه السلام نمود، او انواع اهانت ها را به اهل بیت روا داشت و این امر متواتر است، لذا ما در کفر یزید تردید نداریم، خدا یزید و یارانش را لعن کند!!!"

اما سؤال این است که علت عدم لعن یزید از سوی برخی دیگر و همچنین وهابیت چیست؟

واقعیّت آن است که برخی از بزرگان اهل تسنن پرده از این حقیقت برداشته و تصریح نموده اند، دلیل اینکه علمای اهل تسنن، یزید را لعن نمی کنند این است که مبادا لعن او منجر به لعن نمودن کسانی شود که او را روی کار آوردند(یعنی معاویه و خلفای پیشین)!!!

تفتازانی در این زمینه می گوید"فإن قيل: فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك و يزيد.

قلنا: تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى، كما هو شعار الروافض على ما يروى في أدعيتهم و يجري في أنديتهم فرأى المعتنون بأمر الدين إلجام العوام بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد".[5]

اگر گفته شود که گروهی از علماء مذهب (اهل تسنن) لعن یزید را جائز نمی شمارند با وجود اینکه می دانند وی مستحق آن است.

می گوییم: بخاطر دوری کردن از اینکه لعن کردن ادامه یابد و به بالاتر از یزید (از خلفاء) سرایت کند آنچنانکه شعار رافضیان (=شیعیان) بر آن است ... .

وقتى از حافظ عبدالمغيث بن زهير حنبلى بغدادى، نیزپرسيدند: چرا از لعن يزيد منع مى كنى؟ پاسخ داد: انما قصدت كف الألسنة عن لعن الخلفاء، وإلاّ فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحق باللعن.[6]

همانا من قصد نموده ام تا زبان ها را از لعن خلفاء بازبدارم و الا اگر باب لعن باز گردد خلیفه وقت سزاوارتر است به لعن.

سؤال این است که چرا مخالفین شیعه، عینک تعصب را کنار نمی زنند و حتی بدین اقرارهای دانشمندان خویش گوش فرا نمی دهند؟!

آیا یزید دست پرورده معاویه نبود و آیا معاویه گمارده خلفای پیشین نبوده؟ آیا فسادها و ظلم های یزید، پرونده خلفای قبل، که عامل اساسی در سنگ بنای خلافت او بوده اند را سنگین نکرد؟ و آنان را شریک جرم او ننمود؟!

 

 


[1] . حتی ابن جوزي از علماي بزرگ اهل سنت در اين زمينه کتابی به نام "الرد علي المتعصب العنيد المنکر للعن يزيد" دارد.

[2] . مثلا ابن تیمیه می گوید" یزید به کشتن حسین امر نکرد و اصلا زنان او به اسارت نرفتند!!!" منهاج السنة، ج4، ص550؛ غزّالی نیز می گوید"معلوم نیست قاتل حسین، یزید باشد، و اگر هم باشد چه بسا توبه کرده و لذا لعن او جایز نیست" احیاء علوم الدین، ج3، ص125.

[3] . ذهبی، سیراعلام النبلاء، ج4، ص36.

[4] . همان.

[5] . شرح المقاصد، ج‏5، ص: 311

[6] . سير أعلام النبلاء، ج21، ص161.