بعثت رسول خدا یکی از بزرگترین نعمت های بود که برای نجات بشریت بوقوع پیوست.درابتدا بسیار با آن حضرت به مخالفت برخواستند. و عده ای اندک بااستقبال از دعوت پیامبرافتخارمقام سبقت گیرندگان به اسلام را کسب نمودند که یکی ازآن نیک اندیشان حضرت خدیجه بود
تنها ازدواجى كه در جوانى پيامبر انجام پذيرفت ازدواج با خديجه بود و تا او زنده بود پيامبر با زن ديگرى ازدواج نكرد. پرثمرترین ازدواج پیامبر، ازدواج با خدیجه بود، زیرا نسل آن حضرت از طریق فاطمه دختر خدیجه باقی ماند.
حضرت خدیجه يكي از بانوان نمونه‌اي است كه گرچه قسمت عمده‌اي از عمر خود را در دوره ي جاهليت گذرانده بود، اماهيچ گاه اخلاق و رفتار ناشایست مردم آن روزگار در زندگي ايشان راه پيدا نكرد.
زندگانی امام سجاد علیه السلام
یکی از بزرگترین محنتهای عصر حیات امام هفتم علیه السلام دشمنی های سرسخت خلفای بنی العباس است. هارون که خود را در برابر مقامات الهی حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام و جاذبه حضرتش در میان مردم خوار و ذلیل می دید، از هر راهی که ممکن بود میکوشید تا بنی هاشم ...