امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیامبراکرم صلی الله علیه وآله

بسم الله الرحمن الرحیم

امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیامبراکرم صلی الله علیه وآله

هریک ازانسان ها به مقتضای وجود چراغ عقل درنهان خویش مکلّف وموظّف به انجام وظائفی هستند ومهمترین وظیفه که سائروظائف متوقف برآن است، شناخت حقّ وحقیقت وهمچنین مقوله مقابل آن یعنی شناخت باطل می باشد .

روند سیرحقّ واهل آن دربرابر باطل واهلش سیره مسلّم تاریخ جهان بشریّت بوده وهست ، مهم آن است که انسان تمام همِّ وغمش رابرآن بدارد که حق رابشناسد . امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند : إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآيَةِ الْحَقِ‏  فَاعْرِفِ الْحَقَ‏ تَعْرِفْ‏ أَهْلَه‏[1] شناخت دین مترتب برشناخت حقّ است که اگر حقّ رابشناسیم آن گاه اهلش را هم می توان شناخت .

یکی ازمظاهر تقابل های حقّ وباطل به زمان پس ازشهادت پیامبراکرم صلی الله علیه وآله برمی گردد که این اتفاقات، مسلمانان را به دو گروه تقسیم نمود  .

نکته مهم آن است که آن حضرت مسیرامت خویش را به علم الهی پیش بینی کردند وفرمودند که امت من پس ازمن به 73 گروه تقسیم می شوند که تنها یک گروه اهل نجات ومابقی درآتش جهنم می باشند[2] وازآن جایی که شخص پیامبراکرم صلی الله علیه وآله ملاک ها ومعیارهای حقّ را ازهمان ابتدای بعثت خویش برای مردم معین نموده است دیگربرای مردم اتمام حجت شده که بایستی باشناخت این ملاک ها حقّ ودرنتیجه اهل آن را دریابند وخود را تابع آن قراردهند که نجات وپیروزی ، تنها درگرو همین مسیراست .

یکی ازملاک هایی که پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام آن رابه عنوان شاخصه ای درشناخت حقّ می دانند یافتن فرد افضل پس ازپیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است .

درحقیقت این مسیرتفکر، به قاعده ای درعلم کلام تحت عنوان برهان افضلیت بازگشت می کند واین قاعده که عقلی می باشد حکم می کند که باوجود شخص افضل ، عقل قبیح می داند که شخص مفضول براو تقدّم یابد.[3] امامت ورهبری برامت هم ازهمین قبیل است که بایستی فرد افضل در رأس امور قرارگیرد واگر مردم باوجود فرد افضل به دنبال مفضول رفتند برخلاف حکم عقل عمل نموده و خسارت ورزیده اند .

حال که این قاعده عقلی رادانستیم بایستی مصداق آن را نیز بررسی نمائیم که افضل چه کسی است ؟

شیعه که خود را پیروان اهل بیت علیهم السلام می داند افضل پس ازپیتامبراکرم صلی الله علیه وآله را امیرالمؤمنین وسپس اولاد طاهرین آن حضرت قلمداد می کند وبراین ادعا ادله فراوانی اقامه می نماید .

یکی ازاین ادله ، آیه شریفه مباهله است ، خداوند متعال می فرماید : فَمَنْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبين‏[4]

دراین آیه شریفه ، امیرالمؤمنین علیه السلام به حکم خدای متعال، به عنوان نفس وجان پیامبراکرم صلی الله علیه وآله قلمدادشده است که براین مدعاادله ای ازروایات شیعه وهم اهل تسنن وجود دارد [5]وازآن جا که وجود مبارک پیامبراکرم صلی الله علیه آله افضل مخلوقات عالم هستی می باشند،بنابراین امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین حکم رادارامی باشند پس هیچ شکی باقی نمی ماند که خلافت الهی بلافصل پیامبراکرم به دستور خداوند متعال وبه حکم عقل ازآنِ امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد .

والسلام

 

 

___________________________________________________

[1] . امالی ، شیخ مفید،ص5.

[2] . كفاية الأثر،خزاز،ص155؛ الملل و النحل،شهرستانی، ج 1، ص 3.

[3] . کشف المراد،علامه حلی،ص495.

[4] . آل عمران/61. پس هر كه با تو درباره او [عيسى‏] پس از آنكه بر تو [به واسطه وحى، نسبت به احوال وى‏] علم و آگاهى آمد، مجادله و ستيز كند، بگو: بياييد ما پسرانمان را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت كنيم؛ سپس يكديگر را نفرين نماييم، پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

[5] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏8، ص: 317؛ صحیح مسلم،باب فضائل علی بن ابی طالب علیهماالسلام، ح32 ؛ سنن ترمذی،ح3724.

 

افزودن دیدگاه

مطالب مرتبط با این نوشته