با توسل به حضرت قاسم بچه مرده، زنده می شود

مرحوم آیت الله سید حسین شیخ الاسلام در کتاب مقتل امام حسین علیه السلام می نویسد:

حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی که یکی از مفاخر اسلام و از بزرگان علماء تشیع و از مراجع بزرگ و از زعمای بسیار مفید و ارزشمند حوزه علمیه قم بوده فرمودند: امسال که ما طلابی را به ناحیه سمنان فرستاده بودیم، یکی از آنها به یک قریه رفته بود. در آنجا زنی بچه اش می میرد، بعد از مدتی که از منزل آن را به سوی غسالخانه می برند، غسال که مشغول غسل بچه است یک باره می بیند، بچه به حرکت آمد و زنده شد. با چه اشتیاقی این خبر به منزل برده می شود که می گویند: آری! مادر بچه متوسل به حضرت قاسم شده و یک گوسفند نذر نموده خداوند او را به آبروی آن حضرت زنده کرده است.[1]

 


__________

1 . مقتل امام حسین، ص 260.

افزودن دیدگاه