رفتن به محتوای اصلی

ترسم از این گناه

شفیعان روز حشر

گیرند راه من که به تو راه بسته‌ام

من حر رو سیاهم و تو پور فاطمه

ای مظهر صفات خدایی مرا ببخش

تو آب داده‌ای به من و آب بسته‌ام

با این گناه جمله ملایک در آسمان

دارند شرم کز گنه خلق دم زنند...