رفتن به محتوای اصلی
تصویر

دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید

به شرار دل و اشک بصرم گریه کنید


من جوان بودم و در سن شبابم کشتند

بر دل سوخته و چشم ترم گریه کنید


حسنم، پاره جگر مثل عمویم حسنم

بر من و بر عموی خون جگرم گریه کنید


من و جد و پدرم را به جوانی کشتند

در عزای من و جد و پدرم گریه کنید


من شهیدم ولی از خصم نخوردم سیلی

همه بر مادر نیکو سیرم گریه کنید


سال ها بود که در تحت نظر بودم حبس

همه بر قصه ی تحت نظرم گریه کنید


قبر ویران شده ام گشت بقیع دگری

داغداران به بقیع دگرم گریه کنید


بعد من مهدی من بی کس و تنها ماند

به غریبی یگانه پسرم گریه کنید


گریه ی منتظران مرحم زخم دل اوست

بر ظهور خلف منتظرم گریه کنید


به محبان من اعلام کن اینک میثم

همه بر حجت ثانی عشرم گریه کنید

 


 استاد سازگار