دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید

دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید

به شرار دل و اشک بصرم گریه کنید


من جوان بودم و در سن شبابم کشتند

بر دل سوخته و چشم ترم گریه کنید


حسنم، پاره جگر مثل عمویم حسنم

بر من و بر عموی خون جگرم گریه کنید


من و جد و پدرم را به جوانی کشتند

در عزای من و جد و پدرم گریه کنید


من شهیدم ولی از خصم نخوردم سیلی

همه بر مادر نیکو سیرم گریه کنید


سال ها بود که در تحت نظر بودم حبس

همه بر قصه ی تحت نظرم گریه کنید


قبر ویران شده ام گشت بقیع دگری

داغداران به بقیع دگرم گریه کنید


بعد من مهدی من بی کس و تنها ماند

به غریبی یگانه پسرم گریه کنید


گریه ی منتظران مرحم زخم دل اوست

بر ظهور خلف منتظرم گریه کنید


به محبان من اعلام کن اینک میثم

همه بر حجت ثانی عشرم گریه کنید

 


 استاد سازگار

 
آیا در مطالب برگزیده قرار گیرد ؟: 
بله

افزودن دیدگاه

مطالب مرتبط با این نوشته