رسيدن كاروان اسرا به شام

رسيدن كاروان اسرا به شام


در اين روز اسراى اهل بيت (عليه السلام ) به حوالى شام رسيدند. ابراهيم بن طلحه بن عبدالله جلو آمد و به امام زين العابدين (عليه السلام ) نزديك شد، و كينه هايى كه از جراحت شمشيرهاى جنگ جمل در سينه ذخيره كرده بود ظاهر ساخت و به حضرت گفت : ديدى غلبه با كيست ؟ حضرت فرمود: اگر مى خواهى بدانى غالب كيست صبر كن تا هنگام نماز اذان و اقامه بگو، آن وقت مى دانى آوازه چه كسى تا قيامت باقى است (قلائد النحور: ج محرم و صفر، ص 336 )

دسته بندی ماه نوشت: 

افزودن دیدگاه

مطالب مرتبط با این نوشته