رفتن به محتوای اصلی

 امام حسن عسكرى (عليه السلام ) در سال 260 ه‍ در سن 28 سالگى به دست معتمد عباسى به شهادت رسید.

ارشاد: ج 2 ص 336. كشف الغمه : ج 2 ص 402. مستجاد: ص 226. اقبال : ص 598. فيض العلام : ص 207. زاد المعاد: ص 334. كافى : ج 2 ص 561. مصباح كفعمى : ج 2 ص 596. بحار الانوار: ج 95 ص 355 - 356، ج 50 ص 334.

معتمد به عباسيين سفارش ‍ مى كرد كه بر آن حضرت تنگ بگيرند.

قلائد النحور: ج رجب ص 144.

شیخ صدوق (رحمه الله ) مى فرمايد: معتمد چندين مرتبه امام عسكرى (عليه السلام ) را حبس كرد.
آن حضرت 22  ساله بودند كه امام هادى (عليه السلام ) به شهادت رسيدند، و مدت امامت آن حضرت شش سال بود. در شبى كه فرداى آن روز به شهادت رسيدند نامه هاى زيادى به مردم مدينه نوشته بودند .

بحار الانوار: ج 5 ص 331.
هنگام نماز صبح ، بعد از آنكه امام عصر (عليه السلام ) آن حضرت را وضو دادند و جوشانده اى به حضرتش دادند، به شهادت رسيدند .

غيبت طوسى : ص 164. زاد المعاد: ص 334. كمال الدين : ص 473.
وقتى مردم سامرا با خبر شدند، همه بازارها بسته شد و مردم كنار منزل آن حضرت جمع شدند. وزراء و اتباع خليفه و بنى هاشم و علويات داخل منزل بودند. در سامرا صداى شيون و گريه از هر سو به گوش مى رسيد و قيامتى بر پا شده بود.
امام زمان (عليه السلام ) آن حضرت را غسل داده بعد از كفن آن حضرت بدن مطهر را جهت نماز آوردند. جعفر برادر حضرت جلو آمد كه بر بدن مبارك نماز بخواند. همين كه خواست تكبير بگويد امام زمان (عليه السلام ) در حالى كه طفلى گندمگون ، پيچيده موى ، گشاده دندان مانند پاره ماه بود از حجره بيرون آمد و رداى جعفر را كشيد و او را از آن مكان دور كرد و بر پدر بزرگوارش نماز خواند، و آن حضرت را نزد قبر پدر بزرگوارش حضرت هادى (عليه السلام ) دفن نمودند .

فيض العلام : ص 209.
جعفر اين واقعه را براى معتمد نقل كرد. همه جار را در جستجوى حضرت گشتند، ولى اثرى از آن حضرت نديدند.
در سال شهادت امام عسكرى (عليه السلام ) - سال 260 ه‍ محدث جليل جناب فضل بن شاذان نيشابورى از دنيا رحلت فرمود: او صاحب 180 تاءليف است و امام عسكرى (عليه السلام ) سه بار بر او رحمت فرستاده اند .

قلائد النحور: ج رجب ، ص 143 - 144. تتمه المنتهى : ص 350 - 351.