رفتن به محتوای اصلی

در اين روز در سال 183 ه‍جری بنابر مشهور امام موسى بن جعفر عليه السلام ، در حبس سندى بن شاهك به شهادت رسيدند.

اعلام الورى : ج 2 ص 6 . بحار الانوار: ج 48 ص 206. مسار الشيعه : ص 36. مصباح المتهجد: ص ‍ 749. زاد المعاد: ص 35. فيض العلام : ص 322. مصباح كفعمى : ج 2 ص 598.
آن حضرت 20 سال داشتند كه امامت به ايشان منتقل شد و مدت 35 سال امامت فرمودند. در اين مدت بعد از شهادت امام صادق عليه السلام  مقدارى همزمان با ابوجعفر منصور دوانیقی بودند كه او متعرض آن حضرت نشد.
بعد از منصور قريب به ده سال ايام خلافت مهدى بود. او حضرت را به عراق طلبيد و حبس كرد. شبى اميرالمؤمنين عليه السلام  را در خواب ديد كه به او فرمودفهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامكم 

سوره محمد صلى الله عليه و آله : آيه 22.

وقتى بيدار شد مراد حضرت را دانست و موسى بن جعفر عليه السلام  را از زندان آزاد كرد.
پس از مهدى ، پسرش هادى خواست آن حضرت را محبوس كند ولى اجل او را مهلت نداد، چه اينكه كمتر از يك سال بيشتر خلافت نكرد. خلافت به هارون كه رسيد امام عليه السلام  را از زندانى به زندان ديگر فرستاد، تا در سال چهاردهم خلافتش آن حضرت را در سن 55 سالگى به زهر جفا شهيد كرد.

قلائد النحور: ج رجب ، ص 33 - 34.

پس از شهادت بدن شريف حضرت را طبق دستور هارون با جامه هاى كهنه ، جهت اهانت به آن بزرگوار، روى نردبانى گذاردند و چهار حمال بر دوش ‍ گرفتند، و كسى جلوى جنازه صدا مى زداين امام رافضيان است .
امام رضا عليه السلام  قبلا متوجه غسل و كفن و نماز آن حضرت شده بودند. سپس شيعيان آمدند و گل آوردند و احترام كردند و در محل فعلى حرم مطهر، بدن آن حضرت را دفن كردند .

وقايع الايام : ج رجب ، ص 279، از جنات الخلود.