رفتن به محتوای اصلی

1 – فتح خیبر به دست امیرالمومنین علیه السلام

در اين روز در سال 7 ه‍جری در جنگ خيبر مَرحَب به دست امير المؤ منين عليه السلام  كشته شد و قلعه خيبر به دست آن حضرت فتح گرديد .

زاد المعاد: ص 35. فيض العلام : ص 317.

چون پيامبر صلى الله عليه و آله  به جنگ خيبريان رفت و قلعه قموص را محاصره كرد، ابتدا پرچم را براى مبارزه با آنان به ابوبكر دادند. ابوبكر با لشكرى رفت ، ولى چون نظر به پهلوانان آنان نمود فرار كرد و لشكريان هم در پى او بازگشتند. روز بعد پيامبر صلى الله عليه و آله  پرچم را به عمر داد و او هم از ترس كشته شدن به ميدان جنگ نرسيده بازگشت .

پيامبر صلى الله عليه و آله  فرمودندفردا پرچم را به مردى مى دهم كه حمله هايش را تكرار كند، نه اينكه فرار كند. كسى كه خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبرش هم او را دوست دارند، و خداوند خيبر را به دست او فتح مى كند. همه اصحاب آرزو كردند كه اين مقام و منزلت به آنان واگذار شود.
فرداى آن روز، پيامبر صلى الله عليه و آله  فرمود: على بن ابى طالب عليه السلام  كجاست ؟ گفتند: چشم دردى دارد كه حركت براى آن حضرت مشكل است . خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله  فرمود: او را حاضر كنيد. سلمه بن اكوع رفت و آن حضرت را آورد. پيامبر صلى الله عليه و آله  سر آن حضرت را در بر گرفت و از آب دهان مبارك به چشمان نورانى حضرت خاتم الاوصياء على مرتضى عليه السلام  ماليد و فرمودبارالها، زحمت گرما و سرما را از او بردار. پس از آن روز بر امير المؤ منين عليه السلام  درد چشم عارض نشد و از گرما و سرما آزرده نگشت .
پيامبر صلى الله عليه و آله  زره خود را بر او پوشانيد و ذوالفقار را بر كمر او بست و پرچم به آن حضرت سپرد و سوار بر مركبش نموده فرمودجبرئيل از سمت راست ، ميكائيل از سمت چپ ، عزرائيل از پيش رو و اسرافيل از پشت سر، و نصرت خدا بالاى سر، و دعاى من نيز از پشت سر تو است . فرمود: يا على ، مسلمانى را بر ايشان عرضه كن .

آن حضرت رفت ، و پس از موعظه و نصيحت عده اى براى جنگ با او آمدند. آنان دو نفر از مسلمانان را شهيد كردند. امير المؤمنين عليه السلام  بر آنها تاخته و آنها را كشتند. آنگاه برادر مرحب با عده اى آمدند. حضرت آنها را هم به درك فرستاد.
مرحب كه شجاع بود به خونخواهى آمد. امير المؤمنين عليه السلام  چنان با ذوالفقار بر سرش فرود آورد كه شمشير از حلقش گذشت و او را دو نيم ساخت و به خاك انداخت . صداى تكبير مسلمانان بلند شد. عده اى از يهود به دفاع آمدند و با مسلمانان به جنگ پرداختند. امير المؤمنين عليه السلام  به مبارزه ادامه داد تا عده اى كشته شدند و عده اى به قلعه گريختند.
آن حضرت با دست قدرتمند حيدرى در قلعه را كند و براى مسلمانان معبر قرار داد تا از خندق جلوی قلعه عبور كنند. حضرت چندين بار مسلمانان را از روى خندق به وسيله آن در عبور داد، با اينكه از سه روز قبل ، آن حضرت گرسنه بود.

المستدرك على الصحيحين : ج 3 ص 37. مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 9 ص 124. كنز العمال : ج 5 ص 283. فيض العلام : ص 317 - 321.

 

2 – بازگشت جناب جعفر طیار از حبشه

در این روز و در سال هفتم هجری هم زمان با فتح قلعه خیبر، جناب جعفر بن ابى طالب عليه السلام  برادر امير المؤ منين عليه السلام  که به دستور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به حبشه هجرت کرده بود، به مدینه بازگشت.

منتخب التواريخ : ص 56. وقايع الايام : ج رجب ، ص 255.

3 – مرگ عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی