رفتن به محتوای اصلی

فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت

پیش آمدند

که دایی حسین جان

طفلان زینبیم و فدایی راه تو

جای زره کفن تنمان کرد خواهرت

سرمه کشید تا که دل از حوریان بریم

رفتند بی وداع ز مادر به حشر تا

گلگون کفن به عرصه‌ی محشر قدم زنند...