هدایتی قطعی - بخش هشتم

و اما فرمایش او: بگو ملک الموت فرشته مرگ شما را میمیراند همو که برشما گمارده شده و فرمایش او: خداوند جانها را به هنگام مرگ قبض می کند و فرمایش او:فرستادگان ما جان او را می گیرند و آنها کوتاهی نمی کنند و فرمایش او: همان کسانی که فرشتگان جانشان را می ستانند و فرمایش او: همان کسانی که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالیکه به خود ستمکارند می گویند: سلام علیکم. پس خدای تبارک و تعالی هرگونه بخواهد کارها را ندبیر می کند و هر که از مخلوقاتش را هرطور بخواهد موکّل می گرداند، اما ملک الموت را خدای عزوجل مخصوص هرکه از مخلوقاتش بخواهد موکل می گرداند و همچنین فرشتگان فرستاده شده را مخصوص برخی از آفریده هایش که بخواهد قرار می دهد و فرشتگانی را که خداوند عزوجل مشخص نموده به افرادی مخصوص از آفریده های خود میگمارد او هرطور بخواهد امور خود تدبیر می کندو بعد حضرت علیه السلام فرمودند: عالم نمی تواند هر علم و دانشی را برای همه مردم تفسیر کرده و از آن پرده بردارد چون برخی از آنها قوی و ضعیف هیتند و برخی تاب و توان کشیدن آن را ندارند و برخی طاقت آن را ندازند مگر خدا کشیدن آن را برای ایشان آسان گرداند و بر اولیای خاص خود در فهم آن آنها را کمک نماید و تو را همین بس است که بدانی خداوند زنده کننده و میراننده است و اوست که جانها را می گیرد بر دست هرکدام از فرشتگان خود و عیر آنها که بخواهد. گفت: ای امیرمؤمنان مشکلم را حل نمودی خداوند همه مسلمانان را به واسطه تو بهره مند گرداند. مولا علی علیه السلام به او فرمودند: به آنچه درباره تو گفتم اگر خداوند سینه ات را گشاده گرداند پس سوگند به خدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید تو از مؤمنان واقعی هستی... خواننده عزیز: آوردن بخشی از این روایت طولانی و سنگین برای آن بود که بدانیم در این کتاب مقدس قرآن هیچ شک و تردیدی نیست و اگر کسی مثل این مرد به شک و تردید دچار شد حتما باید به کارشناس دین ائمه اطهار علیهم السلام که عدل و دانای به قرآن هستند مراجعه کند تا تردید او زائل گردد. از اینکه شاهد مثال ما طولانی شد عذر می خواهم.

پایان

افزودن دیدگاه

مطالب مرتبط با این نوشته

موردی یافت نشد.