رفتن به محتوای اصلی

در سال 252 هجری در چنین روزی حضرت سيد محمد فرزند امام هادى (عليه السلام ) در سامراء از دنيا رفت .

اين تاريخ مشهور بين شيعيان سامرا است و در حرم آن حضرت نيز نوشته شده است .

آن حضرت را ابوجعفر و ابوعيل و سيد محمد بَعّاج نيز مى گفتند.
جلالت قدر و منزلت او به حدى بود كه عده اى از شيعيان گمان مى كردند بعد از امام هادى (عليه السلام ) آن بزرگوار امام خواهد بود، ولى با رحلت ايشان در زمان پدر بزرگوارش بر همه معلوم شد كه امام حسن عسكرى (عليه السلام ) امام پس از ايشان است .
امام عسكرى (عليه السلام ) به جناب سيد محمد (عليه السلام ) علاقه وافرى داشت ، به حدى كه هنگام رحلت او گريبان چاك كرد. بعد از رحلت ، آن حضرت را در دِهی به نام بلد، در شش فرسخى سامراء دفن نمودند، كه هم اكنون قبر او در آنجا معروف است .
كرامات زيادى از آن حضرت مشاهده شده ، و هم اكنون داراى گنبد و صحن و غرفه هاى متعدد است ، و دوستان اهل بيت (عليهم السلام ) به زيارت آن بزرگوار مشرف مى شوند. نسب سادات آل بعاج در عراق و خوزستان به على و احمد فرزندان سيد محمد بعاج منتهى مى شود.