رفتن به محتوای اصلی

گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب

فردا که کاروان برسد، خواهری حزین

اینجا کجاست؟

غم به دلم خانه کرده است؟

کرب و بلا...

این چشمها چقدر خیره به...

یا حرمله نگاه ز...

ما را ببر مدینه نگه کن برادرم

کآشوب در تمامی ذرات عالم است