شهادت عمار بن یاسر و خزیمة رحمة الله علیهما و پیروزی در نهروان
محاصره خيمه هاى در كربلا و آمدن امان نامه براى فرزندان ام البنين (عليه السلام )ودر خواست تأخير جنگ از سوى امام حسين (عليه السلام ) وآمدن لشكر تازه نفس به كربلا وخطابه امام حسين (عليه السلام ) براى اصحابش
روز عرفه و شهادت حضرت مسلم و هانى و روز سد ابواب