در اين روز در سال 38 ه‍ محمد بن ابى بكر در سن 28 سالگى به دستور معاويه و عمرو عاص به وسيله زهر به شهادت رسيد...
بخشيدن فدك به حضرت زهرا (عليها السلام ) .
هلاکت یزید بن معاویه لعنة الله علیهما